Copyright informatie

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming voor publicatie in overige media gebruikt worden.

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Starlet 148.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciŽle, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciŽle doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Wilt u foto's of teksten van www.starlet148.nl gebruiken voor publicatie of gebruik op uw website, neem dan contact met ons op.
naar bovenkant pagina